Особености на физическата подготовка на футболния вратар

Нивото на вратаря се определя от неговите физически и психологически качества. В тази статия ще акцентираме върху физическите. Във футбола решаващо значение има не толкова самото натоварване, колкото начина, по който се прилага то в тренировката.

Подготовката на вратарите във футбола е ключов компонент от защитата на всеки отбор. Техните умения и надеждност повишават екипната сила. Вратарят играе в най-горещата зона (именно пред варатата), а това изисква от него особени качества - той трябва да бъде физически отлично подготвен, с подходящ ръст и с отлични умения за отскок, подвижен, силен, ловък, да може да изпреварва съперника, да спира и да хваща топката от всякаква позиция, или да я избива с ръце. Вратарят трябва да има силен хват и силно хвърляне. Трябва да умее да избира правилната позиция пред вратата, да играе уверено в полето си, да организира перфектно защитата пред вратата си и да започне бързо контраатака. Опитът доказва, че добрите вратари са и полеви играчи. Това им помага да ръководят защитата си уверено.

Вътрешната сила, стремежът и волята за победа определят готовността му да се изправи срещу противника в сериозни ситуации пред вратата. Тази негова решителност е невъзможна без бърз анализ на ситуацията и на намеренията на противниците. Важно е да умее да променя решенията си в зависимост от променящата се ситуация.

Спокойствие и концентрация - те помагат на вратаря да се ориентира моментално и да избере правилната позиция. Въпреки изобилието от събития, под чието въздействие се намира в момента, той избира най-правилното решение. Той внушава усещане за сигурност и увереност на останалите играчи в отбора. Той е спокоен и самоуверен, представянето му не трябва да зависи от емоциите му.

Физическа подготовка

Тя се променя, разбира се, на различните етапи от подготвоката и възрастта. Например на 18-годишна възраст се работи предимно за силата и посоката на удара: скорост, мощност, специална издържливост и др. Ясно е, че е невъзможно да се постигнат високи спортни резултати без използването на големи тренировъчни натоварвания. Разделянето на физическото обучение на общо и специално помага за правилното планиране на стратегията. Специфичното обучение взима предвид възрастовите характеристики и уменията, за да “разпредели” правилно тренировъчния процес. Но има общоприети препоръки, които не подлежат на съмнение. Например развиването на диаметрално противоположни качества (като скорост и издръжливост), които трудно се комбинират помежду си.

Скорост - сила

За подобряването на резултатите в скоростта и силата се изисква увеличаване на обема на специалните тренировки. Във футбола е важно не толкова натоварването по време на тренировки, а начинът, по който се прилага. То трябва да е адекватно на състоянието на футболиста, който трябва да е в състояние да “усвои” това натоварване.

Натоварванията не са цел, а начин за подобряване на ефективността на тренировките. Всеки следващ етап се планира въз основа на няколко фактора, а скоростта е сред основните. Например на всички етапи в годишния цикъл на тренировки се използва максималната скорост за бягане. На второ място са силовите тренировки. Те не водят до увеличаване на скоростта, но създават предпоставки за ефективна работа. Условието за успех зависи от правилното комбиниране между тренировки за сила и тренировки за скорост. Например тренировките за скорост се провеждат в дните, в които тялото се възстановява. Силовите тренировки са необходими за качеството на издръжливостта и скоростта.

На свой ред преди да се започне работа по силовите тренировки, е необходимо да се обърне внимание на аеробните възможности на тялото. Това ще ускори адаптацията на организма към физическата активност. 1-2 тренировки седмично осигуряват необходимото ниво на показатели за сила.

Силовите тренировки от своя страна трябва да се провеждат, без да се нарушават уменията за футболна координация. Препоръчително е да са веднъж семдично по време на състезателен период и да са в посока поддържане на нивото на вече придобитата сила. (малки тежести с висока скорост). Тежките силови тренировки в състезателните периоди не са подходящи.

Последно: силовите тренировки помагат за подобряване не само на показателите за сила, скорост, издръжливост, но и до известна степен на футболното образование. Те помагат на футболистите да бъдат в постоянна готовност, да поддържат силата си.

Издръжливост

Организмът на футболистите има определен адаптационен резерв, т.е. способност да премине на по-високи нива на функциониране. Обемът от работа е огромен, а възможностите на двигателния апарат са ограничени. Всяко форсиране би довело до травми и пренатовареност. Важно е постепенното увеличаване на натоварването. (Затова методиката на тренировки за възрастни не трябва да се изпълнява от юноши.) Промените, свързани с развитието на аеробния капацитет, са бавни и изискват дълъг период на трениране. Отчитайки всички особености, треньорът трябва да преминава към нов етап на натоварване постепенно и плавно.

Трудно могат да се изведат критериите, по които да се оцени ползата от конкретни методи на обучение. От треньорите се изисква внимателен анализ на възможностите и подготовката на отделните спортисти, да се отчита нивото и квалификацията им. Увеличаването на интензивността на физическата подготовка трябва да отчита тези критерии.

Най-общо физическата подготовка на футболиста трябва да се стреми да постига скоростно-силова издръжливост. Или по-точно казано: да се работи за издръжливост за високоскоростна работа с топката, без да пада нивото на техническо изпълнение на действието. Да припомним още веднъж, че във футбола решаващо значение има не толкова самото натоварване, колкото начина, по който се прилага то в тренировката. Във футбола издръжливостта е необходимо да бъде поддържана през всичките 90 минути игра. Едновременно с нея трябва да се поддържа и високото техническо майсторство.

Това са накратко представени различните моменти от физическата подготовка по време на тренировките на футболистите. От треньорите се изисква да притежават умението да поставят различни акценти в различните етапи на подготовка.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Ако за първи път избирате вратарски ръкавици

Как да преодолеете неувереността на терена?

Последни публикации