Психологическата подготовка е основата за успехите в спорта

Техническите ви умения може да бъдат сведени до нула, ако се окажете неспособни да използвате уменията си. Наблюденията над водещите скиори и анализът на протоколите от състезанията показват колко е важна волевата подготовка за цялостното представяне. Освен умението да управлява ските си, спортистът трябва да се научи да управлява и чувствата и емоциите си, за да постига целите си. При почти еднаква техническа и физическа подготовка, обикновено печелят тези с най-добрата психологическа подготовка и силна воля. За тази цел трябва да работите със съзнанието. Колкото по-сложни трудности преодолявате, толкова повече се развива съзнанието.

Качества като решителност, постоянство, инициативност, устойчивост, самодисциплина, самоконтрол и издръжливост са обобщени в израза „сила на волята“. Те се формират чрез решаването на конкретни задачи.

Целенасочеността например се развива чрез поставяне на конкретни цели за определен период.

Упоритостта се развива чрез безусловно изпълнение на поставените задачи, независимо от условията (метеорологични например), чрез усъвършенстване на техниката на изпълнение на прага на физическо изтощение като „не мога повече“.

Самостоятелността се развива чрез поставянето на задачи за изпълнение без необходимостта от надзор на треньора например.

Решителнността се развива чрез преодоляване на различни непознати маршрути и необичайни препятствия, нестандартни ситуации и трудни за решаване задачи.

Самоконтролът се възпитава чрез системно участие в състезания за скорост, симулации на екстремни ситуации.

Преодоляването на трудности е основният път за развиване на волята. Без самодисциплина в мисленето не може да се прояви воля и не може да се постигнат успехи. Успехът зависи от безупречността на взетото решение, от умелото използване на знанията и опита.

Алпийските ски допринасят за формирането на силен характер. Колкото по-голяма е конкуренцията, толкова по-трудно е да се прояви самоконтрол и сдържаност, а следователно и да се постигне успех. Невинаги неуспехът е резултат от препятствията на пистата – понякога причината е слабата воля и липсата на самодисциплина за преодоляване на препятствията.

Самоувереността е най-важното условие за успех. Предварителната подготовка е съществено условие за нея. Представете си как спортистите изучават маршрута си по пистата и изготвят план за действие. Този процес е придружен от огромно мисловно напрежение. Изисква се пълно откъсване от околната среда, съсредоточаване върху задачата, изготвяне на невидимата линия за спускане... Виждали сте спортист на старта с набръчкано от напрежение чело – това е моментът, в който той извършва мисловния процес и рисува в съзнанието си пътя на спускането. По стресът, изписан върху лицето на спортистите, може да прецените доколко са отговорни.

Без устойчивост на психологическо напрежение, няма как да издържите всичко това. Неуспехът рядко може да бъде обяснен с помощта на външни причини. Истинският тест обаче е волята за изпълнението на задачата. Самото изпълнение на спускането зависи от състезателния дух на спортиста. Вътрешното отношение към задачата определя тактиката на изпълнението й.

Чувството за дълг е основният източник на воля. В младостта много от недостатъците ни са невидими сами по себе си и всичко изглежда лесно. Точно тогава не трябва да се пропускат възможности за изграждане на воля. Изгубените години няма да се върнат, затова трябва да проявите характер в точния момент. Търпението и издръжливостта са ключът към успешната подготовка. Талантът без пълно отдаване постепенно избледнява.

Резюме за основните моменти в изграждането на дисциплина, издръжливост и воля:

  • Трябва да умеете да се радвате на успехите на другите и да не криете тази радост.
  • Когато постигнете нещо, продължавайте да мечтаете за следващото постижение.
  • Изпитвайте радост от това, че правите това, което обичате.
  • Поставяйте изисквания първо пред себе си, преди да изисквате нещо от другите.
  • Не разчитайте на незабавна награда за усилията си – за всичко си има време!
  • Самодоволството е враг на таланта!
  • Ежедневната старателна работа и дисциплина са в основата на успеха.
  • Помнете, че чувството на дълг е основният източник на воля.
  • Упорито изграждайте сила на характера си – бъдете взискателни и безкомпромисни към недостатъците си.

Последни публикации